Praksisbeskrivelse Kokkedal lægecenter

Praksis er beliggende på Egevangen 16, 1. sal, 2980 i Kokkedal.

Der er ca. 4700 tilmeldte patienter.

Læger.

Peder Christian Reistad, praktiserende læge siden 2006.

Anna Karin Gloriam, praktiserende læge siden 2011.

Sophie Rydahl, praktiserende læge siden 2016.

 

Personale.

Lægesekretær Dorte er hovedansvarlig for sekretariatet. Er her mandag til onsdag.

Lægesekretær Anne Mette er her mandag til fredag.

Sygeplejerske Gitte og Diana.  Begge har tider til blodprøvetagning, ekg, spirometri, sårbehandling, KOL-, diabetes- og hjerte-kar og hypertensionskontroller, vaccinationer, vaccinationsvejledning mm.

Arbejdsdag:

Lægehuset har åbent dagligt 8 – 16. Aftenkonsultation tirsdag eller onsdag til kl 17. Frokost 12-13.

Uddannelseslægernes arbejdstid aftales individuelt for den enkelte.

Alle konsultationer foregår efter tidsbestilling. Vi har ikke åben konsultation.

Telefontid: Lægerne har telefontid daglig 8-8.50 hvor også uddannelseslægerne sidder ved telefonen.

Fra 9.20 -12 bliver telefonen passet af sekretær og/eller sygeplejerske. Her foretages tidsbestilling, medicinbestilling, svar på urinprøver. Blodprøver og andre undersøgelser bedes man ringe til lægerne ml. 08.00 og kl. 08.50 eller ved at skrive direkte til én af lægerne. 

Fra 12-16 er vores akutte telefon åben.

Konsultation: Vi har konsultationer i tidsrummet 9-12 og 13-16. Der er 15 minutter til normale konsultationer, dog ekstra tid til børneundersøgelser, første graviditetsundersøgelse, attester m.m. Hver af de faste læger har dagligt en time afsat til akutte tider, der først besættes den pågældende dag.

Uddannelseslæger har konsultationer 9-12 og 13.30 – 15.30. (supervision 13-13.30 og tid til afslutning/logbog 15.30-16)

Sygebesøg: Aflægges efter behov. Langt de fleste patienter kan komme i klinikken.

Pauser: Frokost 12.30 – 13. Man spiser medbragt mad. Hver onsdag har vi fælles frokost.

Interne møder afholdes onsdag 13-14. Hver måned har et møderul med personalemøde / kvalitetsmøde / undervisning /lægemøde. Hoveduddannelseslæger vil kunne blive inviteret til at deltage i lægemøder.

Uddannelse

Praksis har siden 2002 fungeret som uddannelsessted for KBU-læger, I-læger og H-læger. Vi har også i mange år været uddannelsespraksis for 12. semesters lægestuderende.

2-3 måneder inden ansættelsen plejer vi at holde et ”kemimøde” med den kommende uddannelseslæge. Foruden at udveksle kontaktoplysninger, taler vi her om hverdagen i almen praksis, dine og vores forventninger. Eventuelle ferieønsker kan være godt at præsentere her.

Introduktion

Den første uge bliver brugt til introduktion. For at sikre en tilfredsstillende introduktion har vi udarbejdet et introduktionsprogram.

Uddannelseslægen inkluderes i alt det daglige lægearbejde – telefonkonsultationer, konsultationer, sygebesøg.

I starten bliver man introduceret til journalsystemet og arbejdsgangen i praksis, og man får gradvist flere konsultationer, efterhånden som man kommer ind i arbejdsrytmen.

Uddannelseslægen arbejder som hovedregel aldrig alene. De faste læger er altid tilgængelige for ”her og nu” supervision og vi har et åbent, reflekterende miljø. Vi værdsætter spørgsmål og faglig sparring højt i vores praksis. For os er det vigtigt at vi kan være sikre på at uddannelseslægerne hellere spørger en gang for meget, end en gang for lidt.

Supervision

Uddannelseslæger på alle niveauer superviseres mandag, tirsdag, torsdag og fredag 13-13.30, dog kan dette reduceres for fase 3 læger og for læger med nedsat arbejdstid.

Her gennemgås konsultationer og diskuteres relevante faglige problemstillinger. Denne tid bruges også til gennemgang af obligatoriske emner i henhold til den enkelte uddannelseslæges relevante uddannelsesprogram.

Uddannelsesprogram for KBU, Introduktionsstilling og Almen medicin Fase 1, 2, 3 findes på www.logbog.net. Vi forventer at du gør dig kendt med det uddannelsesprogram der gælder for dig.

For alle uddannelseslæger afholder vi introduktionssamtale i løbet af de første 14 dage, justeringssamtale efter ca. 2 måneder og evalueringssamtale lige inden ansættelsesforløbet afsluttes. Disse samtaler er af ca. 1 times varighed.

En lægepraksis er en virksomhed der lever af de ydelser der bliver udført. Det er derfor vigtigt at også uddannelseslægerne lærer korrekt takstbrug i henhold til honorartabellen.

1813

Uddannelseslægerne skal have obligatoriske vagter i 1813.

De faste læger deltager ikke i vagtordningen 1813.

Lægehusets indretning

Vi har per 7.6.23 åbnet vores nye klinik her på Egevangen 16,1. sal, 2980 i Kokkedal, som har et stort, lyst venteværelse. Ved siden af venteværelse har vi vores reception, hvor lægesekretær Dorte og Anne Mette kan træffes. Yderligere byder klinikken på nye konsultationsrum til hver af lægerne samt laboratorium og konferencelokale.

Alle konsultationsrum er udstyret med pc, telefon, BT apparat, otoskop, pandelampe, reflekshammer, undersøgelsesleje / GU-leje, almindelige medicinske forbrugsartikler + strepA udstyr.

Journalprogram: WinPLC (A-data/ EG).

Laboratorieundersøgelser i praksis:

Vi tager (næsten) alle typer blodprøver til analyse på hospitalslaboratorierne. Blodprøver bliver afhentet 2 gange om dagen.

I klinikken har vi apparater til måling af HbA1c, CRP, hæmoglobin og blodsukker. Til urin; u-stix, flexicult og u-hcg. Vi har et fasekontrast mikroskop som vi bruger til urinmikroskopi, svampepræparater, analaftryk og wetsmear.

Priktest udføres med standardpanel.

Vi udleverer prøvetagningsudstyr til urin og fæcesundersøgelser.

Tympanometer findes i gangen.

Spirometer og ekg apparat (begge pc baseret) i sygeplejerskernes konsultationer.

Endvidere findes kuffert med førstehjælpsudstyr..

Laboratorier, sygehus:

Blodprøvetagning kan også foretages på Hillerød hospital, eller i Sundhedshuset i Helsingør. henvisning foregår elektronisk via Webreq.

Apoteker:

Vores hovedapotek er Hørsholm apotek. Der er filialer ved Føtex i Kokkedal, ved Kongevejscenteret, på Rungsted bytorv.

Apoteket bringer også medicin ud, hvis påkrævet (mod betaling). Endvidere sendes medicin til plejehjem eller hjemmepleje hvis markeret på recept.

Nivå apotek er normalt apotek, som sender medicin til enkelte plejehjem, men har ikke udbringning.

Sygehuse:

Nordsjællands hospital Hillerød + Frederikssund er vores lokale sygehuse.

Akutte indlæggelser / vurderinger henvises via CVI Nord både telefonisk 38697733 og elektronisk. CVI ved til enhver tid hvor patienten skal hen, og sørger for bestilling af transport – Lægen beslutter transporttype.

Røntgenundersøgelser.

Planlagte røntgenundersøgelser foretages typisk på Hillerød hospital efter elektronisk henvisning. 

 

Revideret 20.10.2023