Kroniske sygdomme

Vi anbefaler regelmæssige kontroller ved en række kroniske sygdomme. Som minimum anbefaler vi én årlig kontrol af nedenstående sygdomme:

Diabetes

KOL

Hjertesygdom

Blodprop i hjernen (apopleksi, TCI)

Forhøjet blodtryk (hypertension)

Osteoporose

Stofskiftesygdomme

Demens

Psykiske sygdomme

Kroniske smerter