Praksisbeskrivelse

Praksisbeskrivelse Kokkedal lægecenter

Praksis er beliggende i beboelsesområde i to lejligheder, Mellemengen nr. 13 st.th og st.tv.

Der er ca. 4500 tilmeldte patienter.

Læger.

Peder Christian Reistad, praktiserende læge siden 2006.

Anna Karin Gloriam, praktiserende læge siden 2011.

Sophie Rydahl, praktiserende læge siden 2016.

Personale.

Lægesekretær Susanne er hovedansvarlig for sekretariatet og har tider til blodprøvetagning, ekg og vaccinationer.

Sygeplejerske Bettina Friis, ansat 2013 og Birthe Keidser, ansat 2017. Begge har tider til blodprøvetagning, ekg, spirometri, sårbehandling, KOL-, diabetes- og hjerte-kar og hypertensionskontroller, vaccinationer, vaccinationsvejledning mm.

Bettina er i tillæg tovholder på kvalitetsarbejde.

Arbejdsdag:

Lægehuset har åbent dagligt 8 – 16. Aftenkonsultation onsdag til kl 17. Frokost 12-13.

Uddannelseslægerne arbejder mandag, tirsdag og torsdag 8-16, onsdag 8-14, fredag 8-15. (37 t arb.uge)

Alle konsultationer foregår efter tidsbestilling. Vi har ikke åben konsultation.

Telefontid: Lægerne har telefontid daglig 8-8.50 hvor også uddannelseslægerne sidder ved telefonen.

Fra 9-12 bliver telefonen passet af sekretær og/eller sygeplejerske. Her foretages tidsbestilling, medicinbestilling, svarafgivelse m.m.

Fra 12-16 er vores akutte telefon åben.

Konsultation: Vi har konsultationer i tidsrummet 9-12 og 13-16. Der er 15 minutter til normale konsultationer, dog ekstra tid til børneundersøgelser, første graviditetsundersøgelse, attester m.m. Hver af de faste læger har dagligt en time afsat til akutte tider, der først besættes den pågældende dag.

Uddannelseslæger har konsultationer 9-12 og 13.30 – 15.45. (supervision 13-13.30 og tid til afslutning/logbog 15.45-16)

Sygebesøg: Aflægges efter behov. Langt de fleste patienter kan komme i klinikken.

Pauser: frokost 12.30 – 13. Man spiser medbragt mad. Hver onsdag har vi fælles frokost som vi medbringer på skift.

Interne møder afholdes onsdag 13-14. Hver måned har et møderul med personalemøde / kvalitetsmøde / undervisning /lægemøde. Hoveduddannelseslæger vil kunne blive inviteret til at deltage i lægemøder.

Uddannelse

Praksis har siden 2002 fungeret som uddannelsessted for KBU-læger, I-læger og H-læger. Vi har også i mange år været uddannelsespraksis for 12. semesters lægestuderende.

2-3 måneder inden ansættelsen plejer vi at holde et ”kemimøde” med den kommende uddannelseslæge. Foruden at udveksle kontaktoplysninger, taler vi her om hverdagen i almen praksis, dine og vores forventninger. Eventuelle ferieønsker kan være godt at præsentere her.

Introduktion

Den første uge bliver brugt til introduktion. For at sikre en tilfredsstillende introduktion har vi udarbejdet et introduktionsprogram. Se eget vedlæg.

Uddannelseslægen inkluderes i alt det daglige lægearbejde – telefonkonsultationer, konsultationer, sygebesøg.

I starten bliver man introduceret til journalsystemet og arbejdsgangen i praksis, og man får gradvist flere konsultationer, efterhånden som man kommer ind i arbejdsrytmen.

Uddannelseslægen arbejder som hovedregel aldrig alene. De faste læger er altid tilgængelige for ”her og nu” supervision og vi har et åbent, reflekterende miljø. Vi værdsætter spørgsmål og faglig sparring højt i vores praksis. For os er det vigtigt at vi kan være sikre på at uddannelseslægerne hellere spørger èn gang for meget, end èn gang for lidt. Hvis ikke, risikerer vi fejl og utilfredse patienter.

Supervision

Uddannelseslæger på alle niveauer superviseres mandag, tirsdag, torsdag og fredag 13-13.30, dog kan dette reduceres for fase 3 læger og for læger med nedsat arbejdstid.

Her gennemgåes konsultationer og diskuteres relevante faglige problemstillinger. Denne tid bruges også til gennemgang af obligatoriske emner i henhold til den enkelte uddannelseslæges relevante uddannelsesprogram.

Uddannelsesprogram for KBU, Introduktionsstilling og Almen medicin Fase 1, 2, 3 findes på www.logbog.net. Vi forventer at du gør dig kendt med det uddannelsesprogram der gælder for dig.

For alle uddannelseslæger afholder vi introduktionssamtale i løbet af de første 14 dage, justeringssamtale efter ca 2 måneder og evalueringssamtale lige inden ansættelsesforløbet afsluttes. Disse samtaler er af ca 1 times varighed.

En lægepraksis er en virksomhed der lever af de ydelser der bliver udført. Det er derfor vigtigt at også uddannelseslægerne lærer korrekt takstbrug i henhold til honorartabellen.

1813

Uddannelseslægerne skal have obligatoriske vagter i 1813.

De faste læger deltager ikke i vagtordningen 1813.

Lægehusets indretning

Vi har lokaler i 2 adskilte lejligheder. I den ene lejlighed er der 3 konsultationslokaler, sekretariat og venteværelse, i den anden lejlighed 1 konsultationslokale, sygeplejerkonsultation, køkken og spiserum.

Alle konsultationsrum er udstyret med pc, telefon, BT apparat, otoskop, pandelampe, reflekshammer, undersøgelsesleje / GU-leje, almindelige medicinske forbrugsartikler + strepAudstyr.

Journalprogram: WinPLC (A-data).

Laboratorieundersøgelser i praksis:

Vi tager (næsten) alle typer blodprøver til analyse på hospitalslaboratorierne. Blodprøver bliver afhentet 2 gange om dagen.

I klinikken har vi apparater til måling af HbA1c, CRP, hæmoglobin og blodsukker. Til urin; u-stix, flexicult og u-hcg. Vi har et fase-kontrast mikroskop som vi bruger til urinmikroskopi, svampepræparater, analaftryk og wetsmear.

Priktest udføres med standardpanel.

Vi udleverer prøvetagningsudstyr til urin og fæcesundersøgelser.

Tympanometer findes i gangen.

Spirometer og ekg apparat (begge pc baseret) i sygeplejerskens konsultation..

Endvidere findes kuffert med førstehjælpsudstyr..

Laboratorier, sygehus:

Blodprøvetagning kan også foretages på Hillerød hospital, eller i Sundhedshuset i Helsingør. henvisning foregår elektronisk via Web-req.

Apoteker:

Vores hovedapotek er Hørsholm apotek. Der er filialer ved Føtex i Kokkedal, ved Kongevejscenteret, på Rungsted bytorv.

Apteket bringer også medicin ud, hvis påkrævet (mod betaling). Endvidere sendes medicin til plejehjem eller hjemmepleje hvis markeret på recept.

Nivå apotek er normalt apotek, som sender medicin til enkelte plejehjem, men har ikke udbringning.

Sygehuse:

Nordsjællands hospital Hillerød + Frederikssund er vores lokale sygehuse.

Akutte inlæggelser / vurderinger henvises via CVI Nord både telefonisk 38697733 og elektronisk. CVI ved til enhver tid hvor patienten skal hen, og sørger for bestilling af transport – NB Lægen beslutter transporttype.

Røntgenundersøgelser.

Planlagte røntgenundersøgelser foretages typisk på Hillerød hospital efter elektronisk henvisning. Akutte røntgenundersøgelser foregår på Hillerød, patienten får udskrift af den elektroniske henvisning med i hånden. Der skal af henvisningen tydelig fremgå at der ønskes akut vurdering.

Der er drop-in-funktion for røntgen alle hverdage 8-18 i Sundhedshuset i Helsingør. Patienten kan henvende sig efter henvisning direkte uden forudgående aftale.

Revideret 050220